Overførselsservice

 

Opret aftale

Er du ny kunde, kan du ansøge om Overførselsservice og underskrive med NemID medarbejdersignatur.

Underskriv ansøgning

Har du modtaget et brev fra Overførselsservice, at du skal underskrive en ansøgning, skal du klikke her. For at godkende ansøgningen skal du underskrive med NemID medarbejdersignatur.

Hvad er Overførselsservice?

Du kan bruge Overførselsservice til overførsel af løn, ATP, A-skat, pension samt de øvrige udbetalinger i forbindelse med en lønkørsel. Overførselsservice kan også bruges, når du skal gennemføre andre typer udbetalinger. Eksempler herpå kan være skadesudbetalinger, tilbagebetalinger af overskydende a'contobeløb og lignende.

Hvornår skal jeg bruge Overførselsservice?

Når du har indgået en aftale med en dataleverandør, der administrerer betalinger, har din virksomhed brug for en Overførselsserviceaftale. Det kan også være din egen virksomhed, der administrerer udbetalinger.

Hvordan fungere Overførselsservice?

Din dataleverandør tager sig af det praktiske omkring din virksomheds udbetalinger. I praksis sender din dataleverandør din virksomheds udbetalinger til Nets, der foretager udbetalinger.